Hannah van Houwelingen

Coaching en begelelding bij individuele processen, relationale, gezins- en werksituaties

Ik geloof dat ik geen groter geschenk kan ontvangen dan door de ander
te worden gezien, gehoord, te worden begrepen en aangeraakt.
Virginia Satir.Gezin

Het gezin vormt een samenstelling van meestal twee families met elk hun eigen achtergrond en familiedynamiek.
Wat je ziet, is dat gebeurtenissen in de familie van herkomst dikwijls ongezien en onverwerkt blijven en zodoende doorgegeven worden aan de volgende generatie, onze kinderen.
Met andere woorden, wat wij als ouders aan onverwerkte materie hebben meegekregen vanuit onze familie van herkomst, nemen onze kinderen ook op hun beurt weer van ons over. Dit gebeurt in de meeste gevallen onbewust.
Waar de kinderen dan mee komen, zijn bijvoorbeeld klachten of patronen waar soms ernstige vormen van onverwerkte angst, boosheid of verdriet aan ten grondslag liggen. Wij, als ouders/opvoeders, hebben daar vaak geen idee van en weten daar soms ook niet goed raad mee. Vaak wordt gedacht dat er met het kind iets aan de hand is, terwijl ze eigenlijk alleen de situatie waarin ze verkeren spiegelen.
Het is daarom heel belangrijk hier zorgvuldig mee om te gaan.
Om te voorkomen dat wij onze kinderen onnodig of teveel belasten, zijn ze het meest geholpen door in eerste instantie naar onszelf te kijken.

Ik begeleid en coach hierin vanuit veel respect. Het gaat hier niet over schuld en spijt, maar alleen over dat wat zich voordoet. Uiteindelijk gaat het er om dat we onze kinderen werkelijk kunnen zien in wie ze zijn.

Wanneer er bij het lezen herkenning is, nodig ik van harte uit contact opnemen.