Hannah van Houwelingen

Coaching en begelelding bij individuele processen, relationale, gezins- en werksituaties

Aan elke actie ligt een bepaald denkbeeld ten grondslag, dat ook verantwoordelijk is voor het verloop ervan.
Nisargadatta Maharaj.Persoonlijk proces

Wanneer je ervaart dat het in je persoonlijke leven op de een of andere manier stagneert, kan het helpen daar hulp bij te vragen en te onderzoeken wat er nu werkelijk speelt.
Soms weten we het al lang en tijdens de gesprekken blijkt dat het dan helder en overzichtelijk wordt.
Dikwijs gaan we er vanuit dat de omstandigheden de oorzaak zijn van hoe wij ons voelen. Deze vooronderstelling belet ons werkelijk naar onszelf te kijken.

Mijn benaderingswijze is erop gericht, de situatie waarin je verkeert als een mogelijkheid te zien tot onderzoek en het verkrijgen van inzicht.
Tijdens het onderzoeken zal dan blijken, dat niet de omstandigheden de oorzaak zijn van hoe wij ons voelen,
maar dat de bron van onze problemen ligt in diepgewortelde overtuigingen en innerlijk verzet. Hoe meer we ons hiervan bewust worden, onze gedachteconstructie, hoe we ons daarmee identificeren en hoe dat ons leven bepaalt, hoe kalmer en rustiger ons leven wordt.
Helderheid en inzicht maakt dat al die constructies in de mind niet langer meer de boventoon voeren en jouw leven bepalen.
Wat overblijft is een kalme, rustige staat waarin je volledig toe kan laten wat er is.
Een open houding, waar dingen zich aandienen en uit zichzelf ook weer oplossen.

Wanneer deze benaderingswijze jou aanspreekt, nodig ik je van harte uit contact op te nemen.