Hannah van Houwelingen

Coaching en begelelding bij individuele processen, relationale, gezins- en werksituaties

Ook al probeer ik de Liefde te beschrijven, wanneer ik die ervaar ben ik sprakeloos.
Rumi.Relatie

Binnen de relatie gebeurt er van alles, een dynamiek tussen twee of meer mensen met hun eigen achtergrond.
Dat kan heel boeiend zijn en er kan ook veel mis gaan.
Onbegrip, veeleisend, symbiotisch, oordelend, te hoge verwachtingen ten aanzien van elkaar, te hoge maatschappelijke druk, uit elkaar groeien of dreigende scheiding.

Wat je dikwijls ziet, is dat oude – nog onverwerkte – patronen op elkaar worden geprojecteerd en uitgevochten.
Hier zijn we ons dikwijls niet van bewust en denken, dat het aan de ander ligt.
Eigenlijk willen we dat de ander het gevoel van tekort of leegte vult; in die zin zijn we of maken we ons afhankelijk van de ander.
In een relatie van wederzijdse afhankelijkheid kan er evenredig veel angst zijn: angst dat het niet zal gaan zoals jij het wilt, angst dat de relatie niet voldoende voeding of veiligheid biedt, angst niet te voldoen in de ogen van de ander, angst voor verlies.

Wanneer je er beiden voor open staat, de relatie te zien als een mogelijkheid jezelf werkelijk te leren kennen, patronen van jezelf te herkennen en te erkennen als zijnde ‘dit is van mij’, kan er veel gebeuren.

In plaats van een drama kan er een prachtige dynamische liefdevolle relatie ontstaan, waarin je elkaar kunt inspireren en respecteren.

Een volwassen relatie kan zo een mogelijkheid zijn, te komen tot volledige zelfontplooing en autonomie.