Hannah van Houwelingen

Coaching en begelelding bij individuele processen, relationale, gezins- en werksituaties

Het geheel van wat het leven werkelijk is ligt besloten in het werkwoord zien.
Teihard de ChardinSpecifieke levensvragen

Deze kunnen zich voordoen wanneer het leven jou uiteindelijk geen echte vreugde biedt.
Het kan zijn dat je leven ogenschijnlijk helemaal op orde is, maar je toch niet blij en gelukkig bent.
Dat je een soort permanent gemis, heimwee of leegte in jezelf ervaart.
Of je kunt je draai niet vinden en alles wat je doet loopt op niets uit.
Tenslotte weet je niet meer wat je nu echt wilt.
Je voelt je eigenlijk nergens thuis en je blijft maar zoeken naar de plek of persoon waar je hoopt gelukkig te zijn.

Dit voordurend onderliggende gevoel niet blij te zijn, hoeft niet altijd een aanwijsbare oorzaak te hebben.
Soms kan je niet verklaren waar het mee te maken heeft; het is er gewoon.
Naar je omgeving krijg je het ook niet uitgelegd. Dit kan je wanhopig en eenzaam maken en het gevoel geven, niet begrepen te worden.

Deze vorm van existentieel gemis kan je leven compleet beheersen. Soms manifesteert dit zich na een ingrijpende gebeurtenis.
Dit kan er dan toe leiden dat je op zoek gaat.

De vragen: ‘Wie ben ik?’ of ‘Waar gaat het leven werkelijk over?’ kunnen dan een belangrijke rol gaan spelen.
Dit mooie maar ook moeilijke proces kan voor een tijdje je leven totaal op zijn kop zetten.
Het maakt een wezenlijk verschil wanneer je hierover kan delen, inzicht kan krijgen en hierin ‘herkend’ wordt.

Wanneer je dit herkent, nodig ik je van harte uit contact op te nemen.