Hannah van Houwelingen

Coaching en begelelding bij individuele processen, relationale, gezins- en werksituaties

Hoe beter je jezelf en je gevoelens begrijpt, des te meer ga je houden van ‘dat wat is’.
Baruch Spinoza.Hannah

Soms stagneert het in de persoonlijke, relationele, gezin- en/of werksituatie. Dan kan professionele hulp heel waardevol zijn.

We hebben allemaal wel eens te maken met een fase in ons leven waar we zelf niet uitkomen. Dat er van alles in ons leven gebeurt, is onmiskenbaar. Dit kan aanleiding geven tot onophoudelijk gepieker en je aandacht gevangen houden in telkens dezelfde cirkels en terugkerende patronen.
De vraag is hoe je met een dergelijke situatie om kan gaan.

Aan de bron van onze problemen liggen diepgewortelde overtuigingen, angst, innerlijk verzet, gedachten die hieruit voortkomen, waarmee we ons dan identificeren. Al onze gedachten – ruis van de mind – en de identificatie daarmee bepalen in sterke mate ons leven.

Ik begeleid door met een oordeelloze en open houding samen te kijken naar wat er op dat moment voor je speelt en dit te onderzoeken.
Mijn benaderingswijze is er op gericht bewust te leren kijken naar je actuele situatie en hoe daar mee om te gaan. Hierbij staan het vermogen tot onderscheiden en bewust worden van de eigen situatie, het verkrijgen van inzicht en de ervaring centraal.

Er ontstaat meer ruimte, meer balans en een groter bewustzijn van onze oorspronkelijke natuur: de rust en de stilte in onszelf. Hierbij besteed ik ook aandacht aan meditatie en ontspanningsoefeningen.

Wanneer deze benadering jou aanspreekt, nodig ik je van harte uit contact op te nemen.