Hannah van Houwelingen

Coaching en begelelding bij individuele processen, relationale, gezins- en werksituaties

Denken is interessanter dan weten, maar minder interessant dan kijken.
GoetheWerkwijze

Ik coach en begeleid onder andere door middel van communicatie. Bij voorkeur werk ik in een 1 op 1 relatie, waarbij ik me helemaal op jou afstem. Dit doe ik vanuit een open oordeelloze houding en een natuurlijk inzicht.

Vanuit deze houding is er een veilige ruimte om alles wat er is toe te laten en onder ogen te zien.
Ik hanteer niet direct een methode, maar laat het over aan wat er zich in het moment aandient. Hierdoor blijft het proces actueel.

Daarnaast begeleid ik vanuit non-dualiteit in het herstellen van het contact met onze oorspronkelijke natuur. Hierbij besteed ik ook aandacht aan meditatie en ontspanningsoefeningen.

Na een of meerdere bezoeken bied ik je ook de mogelijkheid tot persoonlijke ondersteuning via telefoon of mail.

Visie

Mijn visie is, dat elk mens van nature al vrij is. We hoeven niets te creëren of te bereiken of iets aan onszelf te veranderen.
Wanneer wij kunnen kijken naar onze beperkende patronen en deze leren doorzien, vindt transformatie als vanzelf plaats. Kortom: jezelf kennen, ook op het gebied van vrij-zijn, het vrij-zijn dat je altijd al bent; onze natuurlijke aard.
Wanneer je serieus kijkt naar wat je (niet) bent, kom je vanzelf tot inzicht.

Achtergrond

Naast mijn NLP, Transactionele Analyse, Systemisch Werken en Tantrische achtergrond, persoonlijk proces en bestuderen van Oosterse en Westerse zienswijzen en tradities, waaronder Advaita Vedante, werk ik vanuit inzicht in non-dualiteit met als doel, anderen van dienst te zijn gedurende hun eigen proces.

Vanuit een grote mate van opmerkzaamheid en relativeringsvermogen werk ik vooral vanuit liefde, intuïtie en overgave.

Wanneer deze werkwijze jou aanspreekt, nodig ik je van harte uit contact op te nemen